مطالب توسط سایت

دانشگاه علمی کاربردی ایران فریمکو

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و عجین شدن بیش از حد مردم در استفاده از فناوریهای نوین چه اقداماتی را در خصوص فرهنگ سازی و بروز رسانی تولید کنندگان این صنعت پیشنهاد می کنید؟ مردم این روزها با وجود تکنولوژی و فناوری های نوین به راحتی می توانند در مورد آخرین دستاوردهای روز دنیا و […]