تاریخچه رویه بتنی فشرده غلطکی

شرکت پارس لانه با بهره گیری از دانش فنی روز و تجارب خود در صنعت بتن، محصولات خود را  مطابق با استانداردهای مربوطه تولید  می نماید. محصول لوله بتنی برای جمع آوری آب های سطحی ، فاضلاب و…بر اساس درخواست و نیاز مشتری تولید می شود.

لوله های بتنی مسلح  پارس لانه جهت جمع آوری و هدایت آب های روان و فاضلاب ساخته می شود این لوله های بتنی بسیار مقاوم اند و طول عمر زیادی دارند و در اندازه های مختلف قابل ساخت هستند و همین امر باعث شده است تا از کاربرد این لوله ها برای انتقال آب و فاضلاب ، و انتقال آب کشاورزی و…. استفاده می شود.

در مناطقی که طوفان  و باران شدید می بارد و آب در یک جا جمع می شود و خسارات زیادی را به بار می آورد می توان از لوله های بتنی استفاده کرد زیرا این لوله ها بسیار مقاوم هستند و می توانند فشار آب طوفان را تحمل کنند و آب جمع شده  در مکانی را به مکان دیگر منتقل کرد و از ایجاد سیل و خسارات های احتمالی آن جلوگیری و یا کاهش داد.

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ و ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﯿﻔﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ و ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺗﺤﺖ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻻﺯﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﺒﻮﺩﻩ و ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

لوله های بتنی در اکثر مکان ها استفاده می شود و برای مقاوم سازی از عوامل محیطی بسیار کاربرد دارد و شما برای خرید این لوله بتنی می توانید با شرکت پارس لانه  تماس بگیرید و از قیمت های ما اطلاع حاصل نمایید.

لوله های بتنی پارس لانه ، مسلح به میلگردهای فولادی هستند که در جداره های آن کار گذاشته می شود تا فولاد و بتن هم زمان تنش های وارده را تحمل کنند.

در محل اتصال دو لوله با قطر و سایزهای مختلف از تبدیل هایی استفاده می شود که این مقاطع نیز مسلح هستند.

لوله های بتنی شامل:کف – بدنه – سه راهی – سقف(با دریچه بازدید) هستند.

ویژگی های لوله های بتنی

  • صرفه جویی در زمان نصب و هزینه های آن
  • قابلیت روکش کردن مقاطع با رنگ های اپوکسی و غیره