داکت بتنی پیش ساخته

همواره در اکثر پروژه های راهسازی (جاده هایریلی ) اجرا و نگهداری خطوط تأسیسات با مشکلات زیادی رو به رو بوده است.جهت سهولت در پروسه اجرا و نگهداری این خطوط از قطعات پیش ساخته بتنی (داکت بتنی) استفاده میگردد.
از مزیت های داکت های تولیدی درپارس لانه علاوه بر مسلح بودن مقطع بتنی، بلوک هایی موج دار است که در کف داکت تعبیه گردیده اند تا کابل ها و تأسیسات موجود در داکت را در سطحی بالاتر از سطح کف نگه دارد که وجود آب و رطوبت تأثیری در عملکرد تأسیسات نداشته باشد.با توجه به عمل آوری با سیستم بخار با فشارکم،امکان تولید قطعات در سه شیفت میسر است.
مزایا:
1. نصب آسان و سریع
2. بستر هموار
3. محفوظ بودن (وجود درپوش بتنی)