سنگدال بتنی پیش تنیده

در این قطعه بتنی، بتن با نسبت آب به سیمان 0.3 = w/c با پیش‎تنیدگی حدود 30% تاب کششی وایرهای فولادی و تأمین مقاومت خمشی و برشی، سبکی قطعه و دوام بلند مدت را در برابر عوامل محیطی فراهم می‎کند.
موارد کاربرد:
سقف پیش ساخته جهت ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی
سقف پارکینگ های سراسری
کف سازی در مکان های ترافیکی و استفاده به عنوان دال ترافیکی
پوشش کانال و نهرهای آب برای کاربری فضای سبز و پیاده رو
سکوی نشیمن جایگاه ورزشی
استفاده به عنوان پریدال
ویژگی ها و قابلیت دال های مجوف بتنی پیش تنیده
مقاومت وایرها با تاب نهایی 1800 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
تاب خمشی زیاد با حداقل تغییر شکل خیز دهانه تحت بارهای بهره‎برداری
امکان عبور لوله تأسیسات از داخل حفره های موجود بین دال ها
دوام در برابر عوامل محیطی در دراز مدت
سازگار با محیط زیست و محیط شهری
سهولت در حمل و نقل، جابه جایی، نصب و پاکسازی