قرنیز و فیسینگ بتنی پیش ساخته

در پروژه های راه سازی وجود پل و تقاطع های غیر همسطح امری ضروری است و در محل پایه های پل ها (کوله ها) و در تقاطع های غیر همسطح، سطح خارجی سازه با قطعات پیش ساخته بتنی جدا میگردد. با توجه به اینکه قطعات پیش ساخته بتنی می توانند در طرح های مختلف تولید گردند باعث زیبایی نمای پروژه نیز می گردند.
مزایا:
1. نصب سریع
2. ایجاد طرح و اندازه با توجه به شکل سازه