کفپوش های بتنی

کفپوشهای بتنی از مهمترین عناصر مبلمان شهری و صنعتی به حساب می آیند که با نقوش حک شده بر کف خیابانها و معابر به کار می روند این مجتمع کفپوش های بتنی خود را با کیفیتی مناسب و با مقاومت سایشی و خمشی مطلوب و با تاکید بر دوام بلند مدت آن در ابعاد مختلف تولید میکند. کفپوش بتنی پارس لانه با روش تولید Full Robotic  و با تکنولوژی DryPress تو لید شده و مطابق با استاندارد En،  ISIRI 755-1,2  استاندارد ملی ایران تولید میگردد.