مانع ایمنی ( نیوجرسی)

 

در این مجتمع امکان تولید نیوجرسی در ابعاد مختلف از جمله ۲ و۳ و۴ و ۶ متری میسر بوده و همچنین کلیه محصولات تولیدی دارای تاییدیه به شماره ۴/۷۶/۱۱۲۷۹۸ از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است.در این واحد تولیدی ، از مواد افزودنی بتن جهت کاهش نسبت آب به سیمان و در نتیجه آن کاهش نفوذ پذیری، افزایش مقاومت و دوام بتن ، استفاده می کندو با کمک افزودنی های روانساز نسل سوم امکان تولید بتن با نسبت آب به سیمان بسیار پایین و بتن توانمند با نسبت 3/0 ≥ W /C میسر می باشد.تولید بتن توسط دو دستگاه بچینگ توین شفت مستقل با ظرفیت شش متر مکعب در هر دقیقه ( هر بچینگ سه متر مکعب ) صورت می پذیرد که توسط برج بتنی نگهداری مصالح به صورت ثقلی تغذیه می شوند و ظرفیت تولید بچینگ ها جمعاً ۳۶۰متر مکعب در ساعت می باشد .همچنین آزمایش کشش میلگرد جهت کنترل و اطمینان کامل از میلگردهای مصرفی در نیوجرسی ها مطابق استاندارد INSO 3132 بر روی میلگردها قبل از مصرف انجام می شود.