لوله های بتن مسلح جهت جمع آوری و هدایت آب های روان و فاضلاب هستند. این لوله های بتنی، مسلح به میلگردهای فولادی هستند که در جداره ی آن کار گذاشته می شود تا فولاد و بتن هم زمان تنش های وارده را تحمل کنند.
در محل اتصال دو لوله با قطر و سایزهای مختلف از تبدیل هایی استفاده می شود که این مقاطع نیز مسلح هستند.
لوله های بتنی شامل:کف- بدنه- سه راهی- سقف(با دریچه بازدید) هستند.
مزایا:
1. صرفه جویی در زمان نصب و هزینه های آن
2. قابلیت روکش کردن مقاطع با رنگ های اپوکسی و ...