بلوک بتنی

بلوک بتنی در پارس لانه با روش Full Robotic  وبا عمل آوری توسط بخار تولید شده ومطابق استاندارد عرضه میگردد.
ویژگی ها و مزایای  بلوک های پارس لانه
-          مقاومت در برابر آتش
-          صرفه اقتصادی و سرعت در اجرا
-          جذب آب و قابلیت سیمان کاری و نصب سنگ و کاشی روی بلوک
-          کار پذیری و جکش خواری
-          دوام و غیر قابل تجزیه بودن
-          سازگاری با محیط زیست
-          عایق صوتی
-          سبک سازی سازه ها به دلیل وزن کم
-          جلوگیری از هدر رفتن مصالح
-          کاهش هزینه های انرژی